Slideshow image

       

ՍՄԱՐԹ-ը մշակվել է՝ կրթության միջոցով առաջընթաց ապահովելու գյուղի երիտասարդների համար, ինչի արդյունքում շահում են անհատները, հասարակությունը և միջավայրը:

Լոռու մարզի անմիջական կարիքներն ու ռեսուրսները ծրագրի գործարկման հիմքում են: Տեխնոլոգիական վերապատրաստումն ու գործիքները ակնթարթային կամուրջ են դառնում աշխարհի և Հայաստանի մեկուսացված գյուղերի միջև:

Հայաստանը մեծապես շահում է սրանից, քանի որ ՍՄԱՐԹ-ը ներդրվում է ամբողջ երկրում: ՍՄԱՐԹ համայնքների միջև հաղորդակցությունն ու կապը զարգացում են ապահովում գիտելիքի փոխանակման և համագործակցության միջոցով: ՍՄԱՐԹ-ի ներդրումը խթանում է տնտեսության զարգացումն ու բարելավում բնակչության կենսապայմանները:

Ծրագիրը

ՍՄԱՐԹ կենտրոնի և ՍՄԱՐԹ սենյակների բազմազան ուսումնական ծրագրերը կենտրոնանում են հետևյալ ոլորտների վրա.

Տեխնոլոգիա

 • Ծրագրավորում
 • Ինժեներիա
 • Ռոբոտիկա

Արվեստ և երաժշտություն

 • Տեսողական արվեստ
 • Երաժշտություն
 • Ստեղծագործական արտահայտություն

Լեզվագիտություն և հաղորդակցություն

 • Հայերեն
 • Անգլերեն
 • Հաղորդակցության զարգացում
 • Շնորհանդեսների հմտություններ

Շրջակա միջավայր

 • Աղբի վերամշակում
 • Վերականգնվող էներգետիկա
 • Օրգանական գյուղատնտեսություն
 • Ռեսուրսների զարգացում

Առողջություն և կենսակերպ

 • Առողջ սնունդ
 • Հիվանդությունների կանխարգելում
 • Առողջապահական կրթություն
 • Ֆիթնես

Բիզնես և քաղաքացիական կրթություն

 • Կառավարում և կազմակերպչական գործ
 • Ֆինանսներ
 • Սոցիալական պատասխանատվություն
 • Կարիերայի զարգացում