ՔՈԱՖ-ի առաջին գագաթնաժողովը նորարարությունը հռչակեց որպես գյուղական համայնքների զարգացման ռազմավարության շարժիչ ուժ

You are here: