Վերապատրաստողների վերապատրաստման մասնակցության հրավեր

«Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամը Երևանի, Շիրակի, Տավուշի և Լոռվա մանկավարժներին հրավիրում է «Կոլեկտիվ ուսումնական պարապմունքներ» թեմայով 4-ամսյա վերապատրաստման դասընթացների։ 

Աշխատանք պատանեկան թատերախմբի ղեկավարի համար

«Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամ

Երեխայի և ընտանիքի աջակցության ծրագիր

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Մասնագետ՝ պատանեկան թատերախմբի ղեկավար

Ծառայության մատուցման վայր՝ ՀՀ Շիրակի մարզ

Հոգեբանի աշխատանք Տավուշի մարզում

«Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամ

Երեխայի և ընտանիքի աջակցության ծրագիր

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Մասնագետ՝ հոգեբան

Ծառայության մատուցման թիրախ համայնքներ՝ ՀՀ Տավուշի մարզ, Բերդավան և Զորական բնակավայրեր

Լոգոպեդի/հատուկ մանկավարժի աշխատանք

«Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամ

Երեխայի և ընտանիքի աջակցության ծրագիր

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Մասնագետ՝ լոգոպեդ/հատուկ մանկավարժ

Ծառայության մատուցման վայր՝ ՀՀ Արմավիրի, Լոռու և Շիրակի մարզեր

Աշխատանք Շիրակի մարզում սոցիալական աշխատողի համար

«Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամ

Երեխայի և ընտանիքի աջակցության ծրագիր

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Մասնագետ՝ սոցիալական աշխատող

Ծառայության մատուցման վայր՝ ՀՀ Շիրակի մարզ