Մարդիկ, հանուն ում աշխատում է ՔՈԱՖ-ը

COAF-ի ծրագրի սկիզբը՝ 2004

Առաջին գյուղ՝ Քարակերտ, Արմավիրի մարզ
2006 – 2014թթ.՝ 20 գյուղում Արմավիրում և Արագածոտնում
2014թ.՝ ընդլայնում դեպի նոր մարզեր՝ «Հաջորդ 10 տարում՝ 100 գյուղ»
2014 -2016թթ.՝ ընդլայնում 23 գյուղում (7 Շիրակի մարզում, 6 Տավուշի, 10 Լոռի)
Գեղարքունիքի մարզում 1 գյուղ՝ Մարտունի, հատուկ ծրագրի շրջանակներում
2018թ. Եղեգնուտ գյուղը նույնպես ավելացավ շահառու գյուղերի շարքին

 

Շահառու գյուղերի միջին բնակչության թիվ՝ 2000
Շահառու գյուղերի աշակերտների միջին թիվ՝ 260

 

5 շահառու մարզերը՝ Արմավիր, Արագածոտն, Լոռի, Տավուշ, Շիրակ
COAF-ի շահառուների (անուղղակի) թիվը սկզբից ի վեր՝ 75,000 մարդ
COAF-ի շահառու գյուղերի թիվը սկզբից ի վեր՝ 44
COAF-ի 44 շահառու գյուղերի մարզերով բաշխումը՝
Արմավիր՝ 18
Արագածոտն՝ 2
Լոռի՝ 11
Շիրակ՝ 7
Տավուշ՝ 6

 

COAF-ի շահառու գյուղերի ներկայիս թիվը՝ 39 (որտեղ գործում է առնվազն մի ծրագիր)

Մեծ COAF-շահառու գյուղերի թիվ (ավելի քան 3,000 բնակչությամբ) – 9
Միջին COAF-շահառու գյուղերի թիվ (1,000-2,000 բնակչությամբ) – 17
Փոքր COAF-շահառու գյուղեր (ավելի քիչ քան 1,000 բնակչությամբ) – 13
Ամենամեծ շահառու գյուղը՝ Արագածավան, Արագածոտնի մարզ (5,383 մարդ)
Ամենափոքր շահառու գյուղը՝ Ձորագյուղ, Լոռու մարզ (299 մարդ)

 

COAF-ի շահառու աշակերտների թիվը 42 շահառու դպրոցներում սկզբից ի վեր՝ ավելի քան 18,000
COAF-ի շահառու աշակերտների ներկայիս թիվը՝ ավելի քան 8,000