Գյուղական համայնքների զարգացումը կրթության, առողջապահության, տնտեսական զարգացման և գյուղական կյանքի բարելավման շնորհիվ։

Մեր տեսլականը

Հայաստանի բոլոր մանուկները, բացահայտելով ու կիրառելով իրենց ողջ ներուժը, ներդրում են ունենում իրենց շրջապատող աշխարհի զարգացման մեջ։

Մեր առաքելությունը

Նորարարության միջոցով զարգացնել գյուղական համայնքները՝ ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ նախաձեռնություններով երեխաներին ու չափահասներին անհրաժեշտ ռեսուրսներ տրամադրելով։