Ընդունելություն ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ

Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի ՍՄԱՐԹ կենտրոնը (այսուհետ՝ ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ կենտրոն) հայտարարում է ընդունելություն՝ հարակից համայնքների համար։ Այս շրջափուլում (սեպտեմբեր – դեկտեմբեր) ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ կենտրոնում իրականացվելու են հետևյալ ծրագրերը․