Սոցիալական մեդիայի հարթակների մասնագետի ծառայություններ

Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը (COAF) փնտրում է փորձառու, ստեղծարար և մոտիվացված սոցիալական մեդիայի մասնագետի՝ COAF-ի գործառույթներին աջակցելու համար։ Մասնագետը պատասխանատու կլինի ընկերության սոցիալական մեդիայի վերաբերյալ ռազմավարության մշակման, պլանավորման, իրագործման և մոնիտորինգի համար։